Przejdź do treści

Cele i zadania

Heiwa (平和)

Heiwa (平和) po japońsku znaczy pokój. Inspiracją do utworzenia fundacji stała się wieloletnia współpraca jej twórców z japońską Fundacją Pokoju Goi w Tokio oraz długoletnie  ​kontakty z Japonią.

Celem Fundacji jest:

 • edukacja dla pokoju, ekologii, ochrony środowiska
 • prowadzenie badań i analiz z zakresu polityki międzynarodowej oraz praktyki dyplomatycznej dla zachowania pokoju
 • wspieranie kultury i sztuki, młodych talentów oraz międzynarodowej wymiany kulturalnej
 • organizowanie międzynarodowej  współpracy ekonomicznej promującej etyczny biznes
 • promowanie tradycyjnej i współczesnej kultury japońskiej w Polsce i ośrodkach polonijnych w Europie oraz wymiana informacji między Polską a Japonią na płaszczyźnie  kulturalnej, ekonomicznej, sportowej, oświatowej i wychowawczej
 • integracja oraz wspieranie środowisk i przedsięwzięć posiadających cele zbliżone do celów Fundacji.

Fundacja realizuje powyższe przez:

 • działalność naukową i ekspercką,
 • aktywność edukacyjną, informacyjną, wydawniczą i publicystyczną,
 • organizowanie szkoleń i konferencji,
 • tworzenie społecznych ogrodów i parków pokoju, wystaw, prezentacji artystycznych,
 • prowadzenie programów szkoleniowych i stypendialnych dla wybranych grup społecznych, młodzieży szkolnej i akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin,
 • promowanie kultury i wymiany kulturalnej pomiędzy Polską i innymi krajami,
 • współpracę z placówkami dyplomatycznymi w celu poznawania i promowania kultury, tradycji oraz gospodarki innych krajów.