Przejdź do treści

Międzynarodowy Dzień Pokoju

Po raz kolejny, wspólnie z Urzędem Dzielnicy Warszawa Mokotów oraz zaprzyjaźnionymi organizacjami i instytucjami współorganizowaliśmy obchody Międzynarodowego Dnia Pokoju w Warszawie, w Służewskim Domu Kultury, ustanowionego przez Organizację Narodów Zjednoczonych na 21 września. Podczas spotkania głos zabrali: Burmistrz Dzielnicy Warszawa Mokotów Rafał Miastowski, Radca Ambasady Japonii Tajima Akira, przesłanie od Sekretarza Generalnego ONZ przekazała Karina Rathman z Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie oraz przesłanie dla młodzieży przedstawił Adam Dziedzic b. Prezes Stowarzyszenia ONZ w Polsce. Wśród gości byli również m.in. zastępcy Burmistrza, członkowie Rady Dzielnicy Mokotów,  przedstawiciele Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, goście z Japonii i młodzież. Podczas ceremonii otwarcia nastąpiło symboliczne oczyszczanie przestrzeni w tradycji japońskiej w postaci ceremonialnego strzału z łuku dokonanego przez Witolda Rychłowskiego (4 dan kyudo) Prezesa Fundacji Umemi oraz oczyszczanie mieczem w czterech kierunkach dokonane przez Soke Masanori Ogawa ze szkoły miecza Ogawararyu Hyoho. Na koniec odbyła się ceremonia ofiarowania herbaty w intencji pokoju, którą poprowadził Aaron Bryson ze Stowarzyszenia Drogi Herbaty Urasenke.

Spotkanie poprowadzili: Urszula Mach – Bryson Prezeska Stowarzyszenia Drogi Herbaty Urasenke oraz Jacek M. Kozłowski Prezes Fundacji Heiwa.

Po oficjalnej ceremonii otwarcia, uczestnicy spotkania udali się do Dzwonu Pokoju ofiarowanego Warszawie przez Światowe Stowarzyszenie Dzwonów Pokoju w Tokio i uderzali w Dzwon Pokoju. Podobne spotkania odbyły się tego dnia w różnych częściach świata, w tym przed siedzibą ONZ w Nowym Jorku.