Przejdź do treści

Umowa o współpracy z Ogrodem Japońskim Siruwia

W wyjątkowych okolicznościach, jakimi były obchody tegorocznego Międzynarodowego Dnia Pokoju 21 września 2023 r. zostało podpisane „Porozumienie o współpracy pomiędzy Fundacją Heiwa i Ogrodem Japońskim Siruwia”. Porozumienie dotyczy współtworzenia na terenie Ogrodu Japońskiego Siruwia- Ogrodu Pokoju, prowadzenie wspólnych działań na rzecz edukacji dla pokoju, organizowanie imprez integracyjnych służących szerzeniu idei tolerancji, zrozumienia i przeciwdziałaniu ksenofobii. Ponadto uświadamianiu o konieczności zaprzestania zbrojeń nuklearnych oraz tworzeniu Miast Pokoju i współuczestniczenie w projekcie Burmistrzowie dla Pokoju.  Podjęcie starań na rzecz umieszczenia Dzwonu Pokoju w Ogrodzie Japońskim Siruwia- Ogrodzie Pokoju. Porozumienie podpisali Jacek M. Kozłowski Prezes Fundacji Heiwa oraz Jakub Kurowski i Sylwia Kośmider Kurowska współwłaściciele Ogrodu.